Nieuws

Overheid jaagt op ondernemers die bovengemiddeld energie verbruiken

'Registreer uw energiebesparende maatregelen'


Ondernemers die bovengemiddeld veel energie verbruiken zijn sinds 2008 verplicht om ook energie te besparen. Valt u onder die energiebesparingsverplichting? Dan bent u ook verplicht om de overheid uiterlijk 1 juli 2019 te informeren over de energiebesparende maatregelen die u heeft getroffen.

Energiebesparing versnellen

Ongeveer 125.000 bedrijven en organisaties moeten de overheid laten zien op welke manier zij energie besparen. Dit zijn bedrijven die meer dan 50.000 kWh of meer dan 25.000 m3 gas verbruiken. Deze informatieplicht moet de energiebesparing versnellen. Zo krijg ook de CO2-reductie in Nederland een impuls. Ondernemer die het betreft hebben hierover een brief ontvangen van de gemeente. Zij moeten alle maatregelen melden die zich binnen vijf jaar terugverdienen.

Wat houdt de informatieplicht in?

Rapporteer de energiebesparende maatregelen die u heeft genomen via het eLoket van RVO.nl. Op deze website vindt u ook een Erkende Maatregelenlijst energiebesparing (EML) voor uw bedrijfstak. Deze bevat energiebesparende maatregelen met een terugverdientijd van vijf jaar of minder.

Voor 19 bedrijfstakken is er een EML opgesteld. Na de eerste rapportage in 2019 moet u elke vier jaar over uw energiebesparende maatregelen rapporteren. Uitzonderingen Uitgezonderd van de energiebesparingsverplichting en informatieplicht zijn:

  • Bedrijven die per jaar minder gebruiken dan 50.000 kWh én 25.000 m³ aardgas(equivalent)
  • Bedrijven in de glastuinbouw die deelnemen aan het CO2-vereveningssysteem
  • Deelnemers aan het Europese Broeikas Emissiehandelssysteem
  • Zogenoemde ‘type C-bedrijven’ (vergunningplichtige bedrijven)
  • Deelnemers aan het Convenant Meerjarenafspraak energie-efficiëntie

Meer informatie

Twijfelt u of informatieplicht voor u geldt of wilt u weten welke maatregelen u kunt nemen om aan de plicht te voldoen? De Rijksoverheid heeft een stappenplan ontwikkeld om u daarbij te helpen.

Meer informatie over de informatieplicht vindt u op de website van het RVO.


 

Vorig bericht Innovation Iq B.V. in Geldermalsen failliet
Volgend artikel 4 nieuwe faillissementen in Gelderland (onder meer Skc Motors B.V., Euro-Scrap B.V.)

Nu op WijGelderland