Subsidie

Subisidies voor verduurzaming goederenvervoer

CNG en LNG vrachtauto's kunnen voordelig geleased worden

Subsidies voor verduurzaming goederenvervoer

Het is nu extra aantrekkelijk voor ondernemers in Gelderland om meer schone kilometers te maken om goederen te vervoeren. Ondernemers kunnen met subsidie van de provincie een adviesrapport voor duurzaam transport over de weg laten opstellen. Ook kan er een CNG of LNG vrachtauto gekocht of geleased worden. 

Adviesrapport met subsidie

Steeds meer ondernemers verduurzamen hun wagenpark om goederen schoon te vervoeren. Denk hierbij aan stillere en schonere vrachtauto’s op LNG of CNG en aan zelf opgewekte energie om elektrische voertuigen op te laden. De provincie ondersteunt dit met de subsidie Rapport duurzaam goederenvervoer over de weg.

Ondernemers kunnen subsidie aanvragen voor:

  • Het opstellen van een adviesrapport over het verduurzamen van uw wagenpark voor goederenvervoer. De vaste subsidie bedraagt €3.000;
  • Het opstellen van een adviesrapport over het gebruik van zelf opgewekte energie om elektrische voertuigen op te laden. De vaste subsidie bedraagt €6.000.

Een externe deskundige moet het rapport opstellen. Deze heeft ervaring met het adviseren van bedrijven over het zelf opwekken van duurzame energie. Subsidie aanvragen kan tot en met 31 december 2023.

Duurzame vrachtauto’s met subsidie

De subsidie voor duurzame vrachtauto’s is bedoeld om schoon en duurzaam goederenvervoer te stimuleren. De subsidie is aan te vragen voor de koop of operational lease van CNG- of LNG-trucks als de vrachtauto(‘s):

  • op het moment van de subsidieaanvraag nog niet zijn gekocht of geleased (de koop- of leaseovereenkomst mag nog niet getekend zijn);
  • uitsluitend voor goederenvervoer worden gebruikt;
  • worden gebruikt vanuit 1 of meer bedrijfslocaties in Gelderland;
  • worden gebruikt als eerste eigenaar of gebruiker;
  • alleen voor eigen gebruik worden ingezet;
  • nog niet op kenteken zijn gezet.

Offertes voor koop of lease van de vrachtauto(‘s) mogen niet ouder zijn dan 1 jaar. De subsidie bedraagt €8.000 per CNG- of LNG-vrachtauto. Ondernemers kunnen per aanvraag voor maximaal 7 vrachtauto’s subsidie aanvragen. Subsidie aanvragen tot en met 31 december 2023.

 

Vorig bericht Subsidie voor erfgoed Berg en Dal
Volgend artikel Subsidie voor adviesrapport duurzaam transport over de weg

Nu op WijGelderland