HR

Wet voorspelbare arbeidsvoorwaarden van kracht

Werkgever kan verplicht worden opleidingskosten te betalen; werkroosters moeten voorspelbaar zijn

Opleidingskosten wet arbeidsvoorwaarden

Op 1 augustus 2022 is de ‘Wet Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden’ van kracht. Deze wetswijziging heeft gevolgen voor werkgevers én werknemers. Werkgevers met personeel in dienst moeten heldere en voorspelbare arbeidsvoorwaarden bieden en in een aantal gevallen is de werkgever verplicht de scholingskosten te vergoeden.

Meer informatie bij indiensttreding

Werkgevers moeten nieuwe medewerkers uitgebreider informeren over  arbeidsvoorwaarden, rechten en plichten. Zoals over:

  • de duur en voorwaarden van de proeftijd
  • vakantie- en verlofregelingen
  • de plek waar het werk wordt gedaan
  • een mogelijk recht op opleiding
  • hoe het gaat bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst
  • de afzonderlijke onderdelen van het loon zoals een bonus

Verplichte opleidingen, kosten voor werkgever

Als een werknemer verplicht (op grond van een wet of de CAO) is een opleiding te volgen voor een bepaalde functie, moet de werkgever die betalen. Een werkgever mag de kosten van verplichte opleidingen vanaf 1 augustus 2022 niet langer neerleggen bij de werknemer. Ook moet de werkgever de werknemer de gelegenheid geven de opleiding onder werktijd te volgen. Voor studies, cursussen en opleidingen die niet verplicht zijn, blijft een studiekostenbeding mogelijk.

Nevenactiviteiten toestaan

Een werkgever mag een werknemer niet verbieden om te werken voor een andere werkgever. Tenzij er een goede reden is dit niet toe te staan. Werken voor een concurrent bijvoorbeeld kan zo’n reden zijn. Het betekent wel dat werknemers al hun nevenactiviteiten moeten doorgeven. Ook hun vrijwilligerswerk.

Voorspelbare arbeidsvoorwaarden

Werknemers hebben recht op transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Het gaat dan over de ‘essentiële aspecten’ van de arbeidsovereenkomst. Denk aan: de plaats waar wordt gewerkt, concrete vakantie- en verlofregelingen, opleidingsbeleid en procedures bij ontslag (inclusief opzegtermijnen). Daarnaast mogen werkgevers niet langer van werknemers verlangen om op onvoorspelbare momenten te werken. Deze wetswijziging heeft vooral gevolgen voor werknemers met een oproepcontract.

Voor meer informatie klik hier.

Vorig bericht Ontwerpvergunningen ter inzage Windpark IJsselwind
Volgend artikel Dijkgraaf Hein Pieper opnieuw benoemd als lid Mission Board Europese Commissie

Nu op WijGelderland