Innovatie

Investeren in innovatiekracht: experiment

Zorg- en welzijnssector innoveert door experiment met innovatiescans voor organisaties, gericht op verbetering van innovatiekracht.

De arbeidsmarkt van Zorg en Welzijn is in een rap tempo aan het veranderen. De sector staat voor flinke uitdagingen die vragen om verandering, zowel in hoe er wordt gewerkt als hoe de sector georganiseerd is. Innovatie is essentieel om aan deze uitdagingen het hoofd te bieden. Denk aan sociale innovatie, slimme technologieën en efficiëntere werkprocessen. Innovaties helpen ons om de arbeidsmarkt toekomstbestendig te maken én te houden. Hierbij ligt de focus sterk op implementatie en opschaling van bewezen interventies en technologieën. Er is daarbij nog onvoldoende aandacht voor de randvoorwaarden die noodzakelijk zijn om als organisatie succesvol te kunnen innoveren. Die randvoorwaarden bepalen de innovatiekracht. Investeren in innovatiekracht is daarom geen luxe, maar een noodzaak om anders te werken en organiseren in de sector Zorg en Welzijn.

Innovatiekracht

Innovatiekracht verwijst naar het vermogen van een organisatie om voortdurend nieuwe behoeften te identificeren, ideeën te genereren, deze om te zetten in waardevolle oplossingen en succesvol te implementeren en opschalen. Het gaat hierbij niet alleen om technologische innovaties, maar ook om nieuwe manieren van werken, processen en diensten. Een greep uit de aspecten die van belang zijn bij innovatiekracht zijn strategie, leiderschap, samen leren en reflecteren. Hiermee investeer je in een innovatiegerichte cultuur. Werkgeversorganisaties WZW (Midden- en Zuid-West Gelderland) en ZorgpleinNoord (Groningen, Friesland en Drenthe) zijn dit kalenderjaar samen met partners een experiment gestart om de innovatiekracht van zorg- en welzijnsorganisaties in kaart te brengen, door middel van een innovatiescan.

In dit experiment, dat loopt tot eind 2024, worden twee gevalideerde innovatiescans getest in de praktijk. Twaalf zorg- en welzijnsorganisaties uit verschillende branches van de sector Zorg en Welzijn nemen deel aan de innovatiescans. Dit meetinstrument, bestaande uit een vragenlijst, wordt ingevuld door professionals uit de deelnemende organisaties. De scans bieden inzicht in de innovatievolwassenheid van een organisatie en helpen bij het ontwikkelen van een duurzame aanpak om het innovatievermogen te verbeteren. De scans brengen in kaart aan welke knoppen de deelnemende organisaties kunnen draaien om hun innovatiekracht te vergroten om zo beter in te kunnen spelen op de uitdagingen van de toekomst.

Modellen innovatievolwassenheid

De innovatiescans, ontwikkeld door de Universiteit Maastricht vanuit de Academische Werkplaats Ouderenzorg Zuid-Limburg (AWO-L) en door Innovasie & Co (de innovatiescan Idunn is ontwikkeld met input van Raymond Loohuis, Senior Lecturer in Strategic Business Marketing & Service innovation aan de Universiteit Twente), zijn gebaseerd op modellen over innovatievolwassenheid. De uitkomsten van dit experiment worden gebruikt voor wetenschappelijk onderzoek en het toetsen en optimaliseren van de scans over innovatievolwassenheid voor organisaties in Zorg en Welzijn.

Met dit experiment onderzoeken beide werkgeversorganisaties welke meerwaarde een innovatiescan heeft voor zorg- en welzijnsorganisaties. Het geeft inzicht in hoe een organisatie op dit moment presteert op de verschillende deelgebieden van innovatie en welke vervolgstappen voor desbetreffende organisatie passend zijn. Hiermee hopen de samenwerkingspartners een gevalideerde methode te ontdekken die organisaties handvatten geeft om innovatiekracht (door) te ontwikkelen.

Handelingsperspectief

Het streven van de samenwerkende werkgeversorganisaties is om op basis van de resultaten van beide scans de deelnemende organisaties toe te leiden naar passend bestaand handelingsperspectief om de innovatiekracht te vergroten. Bij dit experiment wordt hierin een eerste stap gezet. Wanneer dit experiment een vervolg krijgt, zullen vervolgacties worden vastgesteld om dit handelingsperspectief meer vorm te geven.

Vorig bericht 15 faillissementen in Gelderland
Volgend artikel Proef circulair asfalteren met Asphalt Recycling Train

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijGelderland