Energie

Ontwerpvergunningen ter inzage Windpark IJsselwind

Mogelijkheid om mening te uiten

Ontwerpvergunningen inzage Windpark IJsselwind

Zutphen, Eefde,
Van 11 augustus tot 22 september 2022 kunnen omwonenden de ontwerp- watervergunning en Wet natuurbescherming ontheffing windpark IJsselwind inzien. En het is mogelijk om een mening hierover te geven.

Drie windturbines langs het Twentekanaal

Burgerinitiatief IJsselwind en Waterschap Rijn en IJssel willen langs het Twentekanaal bij Zutphen en Eefde drie windturbines plaatsen. De provincie stelt hiervoor de regels op en voert de procedure. De ontwerp-watervergunning en de ontwerp-wijziging ontheffing Wet natuurbescherming (Wnb) zijn klaar.

Omwonenden kunnen deze persoonlijk of digitaal bekijken. Omwonenden die het liever persoonlijk willen bekijken moeten een afspraak maken via het Provincieloket. Alle zienswijzen betrekken Gedeputeerde Staten bij de besluitvorming.

Vorig bericht Ede stemt in met de uitrol van glasvezel in vijf dorpen
Volgend artikel Dijkgraaf Hein Pieper opnieuw benoemd als lid Mission Board Europese Commissie

Nu op WijGelderland