Financieel

Regelingen voor ondernemers bij hoge energierekening

Hulp bij het betalen van energierekening bedrijven door prijsplafond


De hoge energieprijzen raken iedereen in Nederland, ook ondernemers. Voor het grootste deel van het mkb komt er daarom een prijsplafond. Daardoor betaal je als ondernemer minder voor energie tot een bepaald verbruik. Energie-intensief bedrijf? Dan kunnen bedrijven via de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK) mogelijk steun bij het betalen van de energierekening. Daarnaast trekt het kabinet meer geld uit om te stimuleren dat bedrijven verduurzamen. 

Energie prijsplafond

Is het verbruik minder dan 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit? Ondernemers ontvangen vanaf 2023 hulp bij het betalen van de energierekening in de vorm van een prijsplafond. Dit houdt in een aangepast maximumtarief over het verbruik tot 1.200 m3 gas en 2.900 KWh elektriciteit. Over alles wat daarboven verbruikt wordt geldt de marktprijs. Aardgas is straks 1,45 euro per m3 en voor elektriciteit 0,40 eurocent per kWh tot het maximumverbruik. Het prijsplafond geldt van 1 januari tot en met 31 december 2023. In november en december 2022 ontvangen ondernemers 190 euro korting per maand op de energierekening.

Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK)

Ondernemers die jaarlijks meer dan 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit verbruiken en bij wie minimaal 12,5 procent van de omzet bestaat uit energiekosten, komen vanaf 1 november 2022 in aanmerking voor de Tegemoetkoming Energiekosten-regeling (TEK). Via deze regeling krijgen ze een deel van het bedrag dat ze meer zijn gaan betalen voor energie teruggestort. Het bedrag waar ze recht op hebben wordt berekend aan de hand van een drempelprijs van €1,19 per m3 gas en €0,35 per kWh elektriciteit. Betaalt een bedrijf meer volgens hun energiecontract dan deze bedragen? Dan krijgen ze hier 50 procent van terug, tot een maximumbedrag van 160.000 euro.

Voorwaarden TEK

Om in aanmerking te komen voor TEK moeten een bedrijf aan de volgende voorwaarden voldoen:

Het bedrijf verbruikt jaarlijks meer dan 5.000 m3 gas of 50.000 kWh elektriciteit;
Minimaal 12,5 procent van de omzet gaat naar energiekosten;
Het bedrijf voldoet aan de Europese mkb-definitie=minder dan 250 werknemers
De jaaromzet is maximaal €50 miljoen
De jaarbalans is maximaal €43 miljoen
Het bedrijf staat ingeschreven in het KVK Handelsregister.

TEK is tijdelijk

De TEK-regeling biedt tijdelijke ondersteuning en is bedoeld voor de energiekosten in de periode van 1 november 2022 tot en met 31 december 2023. Op dit moment kun bedrijven nog geen TEK aanvragen. Ze kunnen de eerste steun waarschijnlijk vanaf het tweede kwartaal van 2023 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Lukt niet om de periode tot de eerste aanvraag financieel te overbruggen? Als een bedrijf voldoet aan de voorwaarden van TEK dan kan het bedrijf belastinguitstel voor de omzetbelasting en loonheffing aanvragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst maakt de precieze details en voorwaarden hierover later bekend. Wel is al duidelijk dat het verlenen van belastinguitstel gaat om individueel maatwerk.

Voorbeelden TEK

Hoeveel steun een bedrijf ontvangt via de TEK is volledig afhankelijk van de bedrijfssituatie en energieverbruik. Onderstaande voorbeelden laten zien hoeveel TEK bedrijven in verschillende verbruikssituaties krijgen. In deze voorbeelden wordt uitgegaan van de marktprijs van 13 oktober 2022: €2,71 per m3 gas en €0,78 per kWh elektriciteit.

Foto: KVK

Kabinet zet in op verduurzamen

Hoe duurzamer het bedrijf, hoe minder energie verbruikt wordt en hoe minder afhankelijk een bedrijf is van prijsschommelingen op de energiemarkt. Om ondernemers te helpen verduurzamen introduceert het kabinet de BMKB-Groen regeling. Met deze regeling krijgen ondernemers een borgstelling tot maximaal 67,5 procent van een krediet dat aangevraagd wordt om te verduurzamen. Dat betekent dat de overheid garant staat voor maximaal 67,5 procent van de lening. Daardoor gaan mij bij de bank geleend worden dan een bedrijf op basis van je onderpand krijgt. BMKB-Groen wordt gebruikt voor investeringen waarmee een bedrijfspand of bedrijfsmiddelen wordt verduurzaamd.

Vorig bericht Bamboe heeft een thermische werking; thermostaat kan omlaag
Volgend artikel 19 sollicitanten voor burgemeestersambt in gemeente Barneveld

Bestel nu de beste boeken over Ondernemerschap!

Via onze partner managementboek.nl

Nu op WijGelderland